Xây dựng chi bộ Ban Quản lý Cơ sở vật chất trong sạch, vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc, chi bộ Ban Quản lý Cơ sở vật chất đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam giao. Chi bộ là một trong những chi bộ vinh dự đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020.

Để đạt được kết quả này là do sự đoàn kết thống nhất của Chi bộ và các cán bộ chủ chốt trong công tác chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của đơn vị và sự đồng thuận tất cả đảng viên, người lao động. Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Ban đều có tư tưởng ổn định, an tâm công tác, luôn luôn nỗ lực, phấn đấu, gắn bó vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Người lao động an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng, không có hiện tượng cán bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị vi phạm pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm Điều lệ Đảng. Các tổ chức đoàn thể có sự phối hợp tốt với chính quyền để thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở vật chất đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020 của Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Hiện nay, Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở vật chất có 12 đảng viên chính thức. Đa số các đồng chí trong Chi bộ đều có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn tốt, thể hiện được vai trò tiên phong gương mẫu trong các hoạt động tại Ban. Chi bộ luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hàng năm, Ban Chấp hành Chi bộ đều xây dựng chương trình công tác và xin ý kiến tập thể chi bộ, dân chủ bàn bạc, thống nhất đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, gắn với nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi đảng viên.

Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở vật chất giành giải Nhì tại Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, Ban Chấp hành Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở vật chất thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ.

Cán bộ, đảng viên Ban Quản lý Cơ sở vật chất học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bên cạnh đó, Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở vật chất luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện, để cán bộ, đảng viên không những hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao mà còn vận động quần chúng triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

 

Ban QLCSVC
Ảnh: Trung tâm QHCC&HTSV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *