giới thiệu chung

Tiền thân của Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư là phòng Hành chính – Quản trị có từ ngày thành lập Trường (ngày 12/10/1956). Nhiệm vụ của Phòng là hành chính, tổng hợp báo cáo và kế hoạch, điều động xe, thực hiện chế độ đời sống (tem phiếu, nhà ở…) cho cán bộ và sinh viên.

Năm 1968 tổ quản trị được tách ra từ phòng Hành chính – Quản trị để thành lập hai phòng chức năng là Hành chính – Kế hoạch và Quản trị. Phòng Quản trị có 3 tổ công tác (Điện nước, Tài sản, Nuôi dạy trẻ).

Năm 1981, Phòng đảm nhiệm thêm chức năng quản lý ký túc xá sinh viên do bộ phận quản lý KTX sinh viên các khoa được chuyển về phòng Quản trị.

Năm 1992, chức năng quản lý KTX sinh viên được tách ra để thành lập phòng Công tác sinh viên.

Năm 2001, chức năng nhà trẻ, mẫu giáo được chuyển về phòng Y tế, Ban kiến thiết được chuyển về sinh hoạt tại phòng Quản trị lấy tên là Ban Quản lý Dự án Công trình. Phòng Quản trị gồm có 5 tổ công tác (tổ Văn phòng, Điện nước, Mộc nề, Vệ sinh môi trường, Quản lý giảng đường)

Ngày 19/01/2007, chức năng mua sắm thiết bị vật tư thuộc phòng Hành chính Kế hoạch – Vật tư chuyển về phòng Quản trị để thành lập hai phòng Hành chính – Tổng hợp và phòng Quản trị – Thiết bị. Phòng gồm có 6 tổ công tác (tổ Văn phòng, Thiết bị vật tư, Điện nước, Mộc nề, Quản lý môi trường, Quản lý giảng đường).

Tháng 6/2007 Tổ Quản lý môi trường được sáp nhập với Tổ Mộc nề thành tổ Mộc nề – Môi trường; sáp nhập tổ Thiết bị Vật tư với tổ Văn phòng thành tổ Kỹ thuật – Văn phòng.

Tháng 11/2007 Ban Quản lý Dự án Công trình được tách ra khỏi phòng QTTB thành một đơn vị độc lập, Phòng hiện gồm có 4 tổ công tác (tổ Kỹ thuật – Văn phòng, Điện nước, Mộc nề – Môi trường, Quản lý giảng đường).

Tháng 12/2008 chức năng Vệ sinh môi trường được chuyển cho Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao công nghệ Sản xuất nông nghiệp; Chuyển nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án công trình cho các Ban quản lý dự án được thành lập theo từng dự án riêng; cán bộ kỹ thuật của Ban Quản lý dự án công trình được điều chuyển về tổ Kỹ thuật văn phòng. Phòng Quản trị Thiết bị có 3 tổ công tác (tổ Kỹ thuật – Văn phòng, Điện nước, Quản lý giảng đường).

Tháng 01/2009 chức năng Quản lý giảng đường được chuyển cho Công ty Tư vấn và Dịch vụ khoa học Nông nghiệp 1. Phòng Quản trị Thiết bị còn 2 tổ công tác  là tổ Kỹ thuật – Văn phòng và tổ Điện nước.

Tháng 9/2012,  Phòng Quản trị Thiết bị đổi tên thành Phòng Quản trị, Thiết bị và Xây dựng cơ bản theo Quyết định số 2031/QĐ-NNH ngày 18/9/2012, Phòng gồm có 02 tổ công tác là tổ Kỹ thuật – Văn phòng và tổ Điện nước.

Ngày 28/3/2014, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 441/QĐ-TTg thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Phòng Quản trị Thiết bị và Xây dựng cơ bản đổi tên thành Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư theo Quyết định số 1780/QĐ-HVN ngày 26/8/2014 của Giám đốc Học viện.

Tháng 12/2019, Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư đổi tên thành Ban Quản lý cơ sở vật chất. Ban vẫn duy trì 02 tổ công tác là tổ Kỹ thuật – Văn phòng và tổ Điện nước.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư luôn được Nhà trường tin tưởng giao đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng và khó khăn. Trong mọi hoàn cảnh và điều kiện, tập thể Ban luôn luôn là một khối đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm, tập thể đơn vị được đánh giá tiên tiến xuất sắc, nhiều tổ công tác được phong tặng danh hiệu tổ đội lao động XHCN, nhiều lĩnh vực công tác có hiệu quả cao được lãnh đạo Trường ghi nhận. Trong giai đoạn 2007 đến nay, đơn vị nhiều lần được tặng thưởng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Giấy khen của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Bằng khen của Bộ trưởng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ QUA CÁC THỜI KỲ

Thời gian Trưởng đơn vị Phó đơn vị Tên hiệu đơn vị
1956-1959 Ông Dương Văn Tý P. Hành chính-Quản trị
1959-1962 Ông Phạm Sơn Khai P. Hành chính-Quản trị
1963-1967 Ông Đinh Công Hạnh P. Hành chính-Quản trị
1968-1976 Ông Lê Văn Khánh Ông Nguyễn Ngọc Dương P. Quản trị
1977-1982 Ông Phạm Văn Bích Ông Nguyễn Xuân Sâm P. Quản trị
1983-1989 Ông Trần Quyết Thắng Ông Vũ Công Khoả P. Quản trị
1990-1992 Ông Vũ Hồng Sơn Ông Vũ Công Khoả P. Quản trị
1993-2000 Ông Vũ Hồng Sơn Ông Phạm Quang Hùng

Ông Vi Văn Năng

P. Quản trị
2001-2006 Ông Vũ Hồng Sơn Ông Dương Mạnh Đức

Ông Bùi Duy Sơn

P. Quản trị
2007-9/2012 Ông Nguyễn Ngọc Kính Ông Võ Văn Nam P. Quản trị – Thiết bị
9/2012-8/2014 Ông Nguyễn Ngọc Kính Ông Võ Văn Nam P. Quản trị, Thiết bị và Xây dựng cơ bản
8/2014-5/2016 Ông Nguyễn Ngọc Kính Ông Võ Văn Nam Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư
5/2016-07/2019 Ông Võ Văn Nam (Phó Trưởng ban phụ trách) Ông Lê Vũ Quân Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư
 07/2019-12/2019  Ông Lê Vũ Quân Ông Võ Văn Nam  Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư
12/2019-04/2019  Ông Lê Vũ Quân  Ban Quản lý cơ sở vật chất
 05/2019-đến nay  Ông Lê Vũ Quân Ông Nguyễn Quang Huy  Ban Quản lý cơ sở vật chất